Informačná stránka o meste Poltár
Novinky
Facebook:
Kalendár:
máj 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

ZOMOS – miestny klub v Poltári

Krátko po prvých slobodných voľbách v roku 1990 obce a mestá založili ZMOS. Toto združenie miest a obcí Slovenska malo napomáhať dôslednej decentralizácii štátnej moci do rúk samosprávy, čiže priamo občanom. Členstvo v tomto združení bolo a aj je kolektívne, čiže členom sa stáva každý občan obce alebo mesta.

Niektorí starostovia a primátori postupom času sa stávali aj poslancami SNR. Po osamostatnení Slovenska sa ZMOS pomaly začalo odkláňať od pôvodnej náplne a stávalo sa nástrojom v rukách starostov a primátorov. Pomaly si začali uzurpovať s pomocou ZMOS-u čoraz väčšie právomoci aj ostatní starostovia a primátori. Zákony si dávali schvaľovať tak, aby sa všetko dialo pod rúškom zákonnosti.

Poslanci obecných zastupiteľstiev sa pomaly stávali bábkami ktoré poslušne plnili priania starostov. A tak postupom času starostovia a primátori za pomoci poslušných poslancov začali zneužívať svoje funkcie k uspokojovaniu svojich mocenských a finančných ambícií.

S odstupom času bolo zjavné, že voči ZMOS-u musí byť postavená alternatíva, ktorá by aspoň čiastočne spomalila bezbrehú rozpínavosť väčšiny starostov a primátorov. Niekoľko zúfalých nadšencov založilo Združenie občanov miest a obcí Slovenska /ZOMOS/. V súčasnosti už toto občianske združenie dosahuje hmatateľné výsledky. V niekoľkých obciach a mestách sú založené miestne kluby, cez ktoré dostávajú poslanci obecných zastupiteľstiev poradenstvo ako postupovať zákonnou cestou voči nespratným starostom a primátorom. V súčasnosti už bolo niekoľko starostov pozbavených funkcie a jedna primátorka odsúdená.

Aj v Poltári už v tejto dobe pracuje sedemčlenný Miestny klub ZOMOS. S jeho pomocou poslanci MsZ začínajú riešiť sústavné porušovanie zákonov primátorom mesta. Veľkým nedostatkom je tiež nedostatočná otvorenosť samosprávy, keď primátor nie je ochotný a schopný zabezpečiť dostatočné zverejňovanie rôznych materiálov a informovať občanov ako sa nakladá s ich finančnými prostriedkami.

Čelní predstavitelia ZOMOS sa zúčastnili zasadnutia MsZ dňa 17. 5. 2016 a ich dojem z tohto zasadnutia je nasledovný:

Vážení,

na pozvanie nášho klubu v Poltári predseda Vl. Špánik a tajomník Vl. Dulla uskutočnili 17.5.2016 výjazd a zúčastnili sa
1. neformálneho stretnutia s členmi miestneho klubu OZ ZOMOS
2. zasadnutia MsZ
Ad 1
Na stretnutí sa diskutovalo o celkovej situácii, dôležitých miestnych väzbách a o programe nadchádzajúceho MsZ.
Prediskutovali sa návrhy na doplnenie programu a formulovali návrhy uznesení.
Dalo sa konkrétne odporúčanie k bodu Súhlas s umiestnením stavby Terasy – v duchu zákona nerokovať o umiestnení stavby, ale o zriadení vecného bremena na pozemku vo vlastníctve mesta.

Stretnutia s členmi klubu sa zúčastnili aj ich podporovatelia.
Ad 2

MsZ začalo a prebiehalo v duchu zvyklostí. Pomerne jednoducho doplnili program o body, ako ich navrhli poslanci. Z nášho okruhu boli dôležité 3 – Delegovanie do Rady školy (2 školy), Oprava miestnej komunikácie a Úprava vstupného na kúpalisko.
K bodu o oprave miestnej komunikácie dostal slovo náš člen J. Štefančík, ale bol to veľmi dlhý a ťažký pôrod. Primátor robil všetko, aby to zahral do autu.
Napriek veľmi veľkému úsiliu protivníkov, hlavne primátorovi a prednostovi MsÚ, poslancom z radov klubu OZ ZOMOS a ich spojencom sa podarilo vďaka vytrvalosti presadiť zmeny ako si dohodli na stretnutí pred zasadnutím MsZ.
V porovnaní s tým veľmi prekvapilo, že v prípade stavby Terasy sa hlasovaním pridali k návrhu na súhlas s umiestnením.
Kontrola plnenia uznesení bola až 13. v poradí.
O materiáloch bola vždy len veľmi stručná informácia, osobitne u tých, ktoré predkladala HK.
Prítomní občania nemali šancu sa dozvedieť o obsahu.
Úplnou novinkou bolo, že napriek existencii návrhovej komisie, návrhy uznesení sa neformulovali, pokiaľ ich neprednášali poslanci ako doplňujúce návrhy, ale primátor.
Pri doplňujúcich návrhoch poslancov sa opakovala technika nepočuť a navodiť dojem, že nedali žiadny (konkrétny) návrh.
V bode rôzne vystúpil predseda Vl. Špánik. Predstavil OZ ZOMOS, jeho poslanie a záujmy, informoval o existencii miestneho klubu a vyjadril upozornenie na nezverejňovanie materiálov na webstránke mesta. Dostalo sa mu „poučenia“, že občania sú dostatočne informovaní, lebo na stránke mesta sú záznamy z rokovania MsZ.
Výjazd splnil svoj účel. Stretli sme sa s novými členmi a sympatizantmi v príjemnom prostredí.
Ukázalo sa, že ZOMOS má dôvod existovať a možnosť rozširovať svoje rady o perspektívnych ľudí.
S pozdravom Vlado Dula

Vďaka za správu  Vlado  a ja len dodávam, že   pán primátor  prišiel za mnou počas  snemu  ZMOS ( hostia sedeli ,tak videl keď sme s Mariánom prichádzali) a snažil sa mi vysvetliť  aký je on dobrý 🙂
Trval som na  tom, že  jeho  vláda je z vôle ľudí a  mal by sa tak chovať a vyjadril som nádej, že začne hľadať cesty aj k ľuďom, ktorých  momentálne moc nemusí.
Posledný s ktorým som sa lúčil na sneme už vonku pri aute, bol opäť  pán primátor z  Poltára, ktorý mal kúsok vedľa  auto. Dostal som pozvanie na kávu.
Vladimír Špánik

 

Občania Poltára, zúčastnite sa najbližšieho zasadnutia MsZ, príďte podporiť našu snahu o väčšiu otvorenosť samosprávy.

Ján Štefančík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *