Informačná stránka o meste Poltár
Novinky
Facebook:
Kalendár:
apríl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

BUDE PRIMÁTOR HĽADAŤ DôVODY, ALEBO SPôSOBY?

Ján Štefančík, Hájiky – Maky 8, 987 01 Poltár, občiansky aktivista – člen MK ZOMOS.

MESTO POLTÁR

Mestský úrad v Poltári                                                  dňa 10. 2. 2018

Vec: Znečisťovanie podzemných a povrchových vôd splaškovými vodami – výzva na

urýchlené riešenie daného stavu.

1   Na základe poznatkov a zistení skutkového stavu na Podhorskej ulici a z rozhovorov s obyvateľmi tejto ulice bolo zistené zamorenie niekoľkých studní splaškami a tým k ich prieniku do spodných vôd. Toto sa udialo v priebehu niekoľkých posledných rokov a oprávnene sa to dá pokladať za ekologickú haváriu. Je zarážajúce, že MsÚ v Poltári toto bolo signalizované zo strany obyvateľov Podhorskej ulice a vedenie mesta nič nepodniklo na odstránenie alebo aspoň zmiernenie následkov tohto havarijného stavu. V konečnom dôsledku malo dôjsť k informovaniu poslancov MsZ, čo sa tiež nestalo.

2    Tiež tu dochádza ku kontaminácii povrchových vôd, pretože cca 29 domácností vypúšťa splašky do miestneho potoka či už priamo, alebo s využitím dažďovej kanalizácie. Treba povedať, že tento stav je dlhodobý a pretrváva ešte z čias, keď bolo možné splaškové vody odvádzať do vodného toku. Aj napriek tomu, že obyvatelia tejto ulice sa dožadujú verejnej kanalizácie, doteraz sa nedočkali riešenia. Vedenie mesta sa zmohlo len na to, že sa začali obyvateľom vyhrážať uplatňovaním sankcií. Je to nechutný alibizmus, keď ten, kto zapríčinil pretrvávanie tohto stavu vlastnou nečinnosťou, chce týchto ťažko skúšaných občanov sankcionovať.

   Budem citovať z § 36 zákona 364/2004 Z.z.

Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čistením.

Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy.

Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd.

   Taktiež § 4 ods. 3 písm. g zákona 369/1990 Z.z.

g Zabezpečuje verejnoprospešné služby, najmä nakladanie s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a miestnu verejnú dopravu,

h Utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov obce, chráni životné prostredie.

   Vyzývam vedenie mesta v zmysle vyššie citovaných zákonov v bode č. 1 previesť okamžitú nápravu. Na najbližšom rokovaní MsZ informovať MsZ o prevedených opatreniach.

   Taktiež v zmysle vyššie citovaných zákonov k bodu č.2 otvoriť v súčinnosti s MsZ, občianskymi aktivistami a obyvateľmi Podhorskej ulice konanie za účelom riešiť čistenie splaškových vôd domácimi ČOV.

   Vzhľadom k tomu, že pri pokladaní nového potrubia dažďovej kanalizácie došlo k silnému znečisteniu cestného zvršku v ulici splaškami zo starého potrubia, následkom čoho sa toto roznáša po ulici a do dvorov, je nutné okamžite zabezpečiť očistenie ( umytie ) tejto cestnej komunikácie.

     Pán primátor Poltára! Už je najvyšší čas zobudiť sa zo spánku a konečne začať hľadať spôsoby, ako čo najrýchlejšie vyriešiť čistenie splaškových vôd v ulici Podhorskej, Továrenskej a tiež v mestských častiach Slaná Lehota a Zelené. Sankcie nie sú riešením, najmä keď daný stav pretrváva do dnešného dňa nečinnosťou vedenia mesta a MsÚ. Vybudovanie verejnej kanalizácie je v nedohľadne, ak vôbec. Financie z fondov EÚ na tento účel už nedostaneme. V mestskom rozpočte toľko financií nie je a  mesto si nemôže dovoliť tak vysoké úverové zaťaženie. A preto členovia Miestneho klubu ZOMOS ponúkajú spoluprácu a obojstranne výhodné riešenie. Možno v blízkej budúcnosti nielen pre Podhorskú ulicu.

Ján Štefančík

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *