Informačná stránka o meste Poltár
Novinky
Facebook:
Kalendár:
júl 2024
Po Ut St Št Pi So Ne
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

AKO ZASTUPUJÚ POSLANCI MsZ OBČANOV POLTÁRA

Dňa 15.3.2018 sa uskutočnilo jedno z najdlhších zasadnutí nášho mestského zastupiteľstva.

Poslanci Mgr. Brisudová, Bc. Martina Tóčiková, Mgr. Jánošík, Zdeněk Pitliak sa na rokovanie pripravili veľmi zodpovedne.Okrem bodov programu pripravených mestským úradom, sami pripravili návrhy riešení problémov, s ktorými sa na nich obrátili priamo obyvatelia Mesta Poltár.

    Na začiatok technická poznámka pre menej zdatných používateľov internetu: k príslušným materiálom sa dostanete kliknutím na zvýraznený, červený odkaz. Otvorí sa Vám ponukové okno, v ktorom si zvolíte otvoriť pomocou Windows prieskumník, alebo WinRAR. V ďalšom okne si kliknutím otvoríte príslušný materiál.

     Mgr. Brisudová pripravila a predložila návrh na schválenie financovania rekonštrukcie kúpelní v Materskej škôlke Kanadská, ktoré sú v pôvodnom a nevyhovujúcom stave. Návrh bol schválený.

     Mgr. Jánošík predložil návrh na úhrady nákladov, ktoré mali majitelia rodinných domov na ul.Podhorskej, ktorým v dôsledku chýbajúcej kanalizácie, čo je v 21. storočí štandardom, podtiekli studne, vlhnú domy a hoci mali vlastné zdroje vody s pitnou vodou, museli si vybudovať vodovodné prípojky.

Tieto náklady im vznikli ako následok neplnenia si povinnosti mesta vyplývajúceho z § 4 ods. 3 písm. g./ h./ zákona č. 3969/1990 zb. o Obecnom zriadení. Návrh bol schválený.

     Zdeněk Pitliak ako zástupca mestskej časti Zelené, predložil na prerokovanie žiadosť obyvateľov mestskej časti, ktorí prejavili záujem o odkúpenie nevyužívaných pozemkov mesta Poltár a to za účelom výstavby rodinných domov. Veľa mladých rodín nám odchádza do susedných dedín, ktoré sa rozvíjajú a majú dobré podmienky pre život a my máme záujem, udržať mladé rodina v meste. Preto poslanec navrhol vyhlásiť výzvu na vyhotovenie geometrického plánu, za účelom rozparcelovania mestského, dlhé roky nevyužívaného pozemku. Voči návrhu boli vznesené námietky zo strany viacerých poslancov, najmä MUDr. Baníka a bol odložený na ďalšie rokovanie.

    Mgr. Brisudová na základe doporučenia rady školy ZUŠ Poltár predložila materiál týkajúci sa našej jedinej kultúrnej inštitúcie v meste. V ZUŠ vznikajú neustále problémy s priestormi, ktoré si zriaďovateľ Mesto Poltár prenajíma od Spojenej školy Poltár. Problémy vyvrcholili trestným oznámením podaným na riaditeľku ZUŠ – Mgr. Slebodníkovú, ktorá sa mala údajne dopustiť trestného činu neoprávneného užívania jednej miestnosti v budove, napriek tomu, že jej boli kľúče od tejto miestnosti odovzdané Spojenou školou, náklady za jej užívania boli započítané v kalkulačnom liste. Štatutárny zástupca Mesta Poltár ako nájomca a zriaďovateľ ZUŠ, bol o používaní miestnosti ako triedy pre výučbu detí informovaný.

Nakoľko sa stala ZUŠ pre Spojenú školu Poltár v priestoroch internátu prekážkou, navrhla Mgr. Brisudová po rokovaní rady školy, požiadať Banskobystrický samosprávny kraj o odpredaj prázdnej a nevyužívanej budovy (bývalý kataster a pred tým polícia) s. č. 289 na C KN p. č. 2343/2 za 1 € za účelom využitia priestorov pre Základnú umeleckú školu v Poltári.

Pre pochybnosti o skutočných nákladoch na spotrebu energií ZUŠ – kou, navrhla Mgr. Brisudová písomne vyzvať Spojenú školu v Poltári na predloženie ročného vyúčtovania energií za rok 2017, a vyrozumenie, akým percentom sa Základná umelecká škola v Poltári podieľa na celkových nákladoch energií a služieb (odpad) v budove internátu Spojenej školy Poltár, vzhľadom k tomu, že v budove internátu sídli 9 subjektov. Návrh bol schválený.

     Bc. Martina Tóčiková predložila žiadosť vlastníkov bytov bytového domu s.č. 694 – blok V , na ul. Železničnej v Poltári. Vlastníci bytov poukázali na neúnosnú situáciu s parkovaním, kedy vo večerných hodinách a cez víkendy a sviatky musia parkovať na odľahlých miestach. Žiadali vytvoriť parkovisko a to buď na mieste doterajšieho umiestnených kontajnerov alebo vedľa pôvodnej kotolne, kde sa prakticky už parkuje na zničenom trávniku, uvoľniť parkovacie miesta, ktoré využíva bytový dom W/711 na umiestnenie smetných kontajnerov, riešiť parkovanie obyvateľov bytového domu W/711, doplniť kontajnery na papier a sklo, ktoré nemajú, pričom chcú odpad separovať. Poslanci MsZ sa stretli s vlastníkmi bytov v bytovom dome s.č. 694 – blok V a celú problematiku prediskutovali. Návrh bol schválený.

Pokiaľ máte záujem zistiť, ktorý poslanec hlasoval za alebo proti, prípadne sa zdržal hlasovania,je to možné vidieť na videozázname zo zasadnutia, ktorý by mal byť zverejnený na stránke Mesta Poltár.

JUDr. Bronislava Garajová

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *